Luktborttagning i hotellrum

Ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter i hotellrum och konferenslokaler. Lukter från nikotin, rök, parfym och kroppsodörer bryts ner och kommer inte tillbaka.

Så här använder du ozonaggregat för luktborttagning i hotellrum

1. Förberedelser:

Städa hotellrummet noggrant, dvs dammsug och tvätta alla ytor.

2. Ozonbehandling:

Placera ozonaggregatet centralt i hotellrummet och gärna lite högre upp (tex på ett bord). Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern på önskad tid (modell med timer).

3. Behandlingstid:

2-4 timmar beroende på hur kraftigt det luktar och rummets storlek.

4. Efter ozonbehandling:

Stäng av ozonaggregatet och öppna fönster för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera rummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen.

Ozonaggregat för luktbortagning i hotellrum

Användningsområden

Bransch

Behov

Fakta om ozon

Ozon eleminerar lukt genom att oxidera alla luktmolekyler. Ozon som är en instabil molekyl bestående av tre syreatomer. Ozonet från aggregatet letar upp luktmolekylens kolatomer för att avsätta och omgärda dem med sin tredje syreatom (oxidation). När luktmolekylens kolatomer omgärdats med syreatomer kan den ej längre uppfattas som lukt.

OBS!

Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande. ⇒ Läs mer i Airmasters ozonskola.