Ozonaggregat för effektiv luktsanering

Ozonaggregat eleminerar lukt med hjälp av ozon som oxiderar alla luktmolekyler. Ozon som är en instabil molekyl bestående av tre syreatomer. Ozonet från aggregatet letar upp luktmolekylens kolatomer för att avsätta och omgärda dem med sin tredje syreatom (oxidation). När luktmolekylens kolatomer omgärdats med syreatomer kan den ej längre uppfattas som lukt.

Ozon har en bakteriedödande effekt genom att angripa bakteriens yttermembran och därmed förhindra att bakterien att föröka sig, samma effekt gör att mögel kan bekämpas med ett ozonaggregat. Ett ozonaggregat alstrar ozonet på elektronisk väg och kan på så sätt kontrollera processen genom reglera mängden ozon som produceras.

OBS! Ozonaggregat ska användas med försiktighet och ej under längre tid i miljöer där människor vistas t ex hem eller kontor. Kort exponering är ofarlig som t.ex. i soprum, krypgrunder eller liknande. Du kan läsa mer om ozon på vår informationssida, klicka här

Vi har även tillbehör och reservdelar till Airmaster Blueline, klicka på tillbehör.