Luftkonditionering för små lokaler

Luftkonditionering för små lokaler upp till 100 kvm passar bra till kontor, i butik, väntrum, mm.

Luftkonditionering till mindre lokaler <100 kvm

Luftkonditionering för mindre lokaler så som butiker, kontorsrum, konferensrum, behandlingsrum, verkstad och lager.

Små lokaler < 100 kvm