VRF-system, nästa generation av luftkonditionering och värmepump

VRF-system är en flexibel lösning för luftkonditionering i fastigheter och stora lokaler. VRF står för ”Variable Refrigeriant Flow” kan även benämnas VRV som står för “Variable Refrigerant Volume” två namn på samma sak. De är båda så kallade direkta system. Till skillnad från indirekta system behövs endast en värmeväxling mellan köldmediet och den luft som ska värmas eller kylas.

Resultatet är att det direkta systemet är mer energieffektivt än ett indirekt system. Fördelen med indirekta system är det behövs mindre mängd köldmedia. VRV-IIII använder köldmediet R410a som är ett effektivt utan att påverka ozonskiktet. Daikin har dessutom lyckats reducera mängden köldmedia i systemet avsevärt. VRV-IIII är ett system med högsta energieffektivitet med minsta möjliga mängd köldmedia.