Luft-luft golvmodell

Luft-luft golvmodell kan placeras nere på golvet nära vägg eller hängande lågt på vägg. De är små och smidiga, lätta att hålla rena och mycket tystgående. De kan exempelvis placeras under ett fönster eller liknande.

Luft-luft golvmodell sprider värmen effektivare

En luft-luft golvmodell sprider många gånger värmen effektivare än andra modeller efter som den blåser luftflödet uppåt. Är det då högt till tak så trycker den ned värmen som annars lätt stannar där och temperaturen blir jämnare. Fungerar speciellt bra i hus med högt brutet tak där en golvmodell absolut är att föredra.

Golvmodell luftkonditionering