Bosch luft-vatten värmepump

Bosch luft-vatten värmepump Compress 6000 AW sätter en ny standard. Den har en helt ny konstruktion och potential att spara mycket pengar. En rad innovationer och nya patent har gett sänkt ljudnivå, ökad livslängd och maximerad energieffektivitet.

Bosch luft-vatten värmepump Compress 6000 AW

Bosch luft-vatten värmepump Compress 6000 AW har skapat en helt ny plattform för sin omfattande värmepumpsteknologi och luft/vatten-värmepumpar.

Bosch luft-vatten värmepump

Testvinnare!

DTI Danske Test Institut motsvarande vårt SP har genom åren testat nästan 200 olika modeller av värmepumpar. För luft/vatten-värmepumpar värderar man SCOP, årsvärmefaktor, dvs den totala energibesparingen över året. Det ger en god uppfattning om hur mycket man kan spara i verkligheten jämfört med tidigare använda COP.

Vid testet visade Bosch luft-vatten värmepump Compress 6000 AW att den verkligen levererar mer, i snitt hela 17-21% högre SCOP årsvärmefaktor jämfört med 54 st tidigare testade luft/vatten-värmepumpar. I testen är 4.84 SCOP är det högsta man uppmätt någonsin.

Bosch luft-vatten varmepump Testvinnare!
Testvinnare Compress 6000 AW tabell

Bosch luft-vatten värmepumpar har allltid varit i framkant, det är en billig och lättinstallerad typ av värmepump som inte kräver borrhål eller större ingrepp på tomten. Den ger ändå en bra besparing särskilt där klimat är lite mildare typ nära kusten eller södra Sverige.

Läs mer om Bosch luft-vatten värmepump på Bosch hemsida