Monoblock luft-vatten värmepump

Monoblock luft-vatten värmepump är den typ av vämepump som passar bäst till värmesystem där du vill docka mot befintlig värmeutrustning eller ersätta en annan luft/vatten-värmepump

Har du vattenburen golvvärme eller två-rörs radiatorsystem som har en framledningstemperatur på 55 grader eller lägre vid DUT (dimensionerande utomhustemperatur) så är det här rätt sorts luft-vatten värmepump.

Monoblock luft-vatten värmepump är helt komplett med cirkulationspump, expansionventil, säkerhetsventil och manometer.

Monoblock luft-vatten

Monoblock luft-vatten värmepump för direktanslutning