Avfuktningsteknik

Det finns olika tekniker som avfuktare använder sig av och de har olika egenskaper och användningsområden.

De två vanligaste avfuktningsteknikerna är:

Kondensationsavfuktare

Kondenseringsavfuktare
  • Bäst kapacitet vid högre temperaturer, >10°C
  • Energieffektiv, all energi tillgodo som värme
  • Höjer ofta utblåstemperaturen 1 – 2°C
  • Portabel, lätt att flytta

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare
  • Bibehåller kapaciteten även vid låg temperatur
  • Fungerar bäst i ouppvärmda utrymmen
  • Vanligast vid permanent installation
  • Finns även portabla modeller som är flyttbara