• Ururu luftrenare MCK75JVM-K installerad på ett kontor
  • Daikin luftrenare MC70LVM installerad i ett vardagsrum.
  • Daikin luftrenare MC70LVM lätt att förflytta mellan olika utrymmen.

Daikin luftrenare

Daikin luftrenare renar luften effektivt från alla luftburna föroreningar och lukter.

Daikin luftrenare är designade för att producera renad luft diskret för ge ditt hem en hälsosam och behaglig luftmiljö. Deras luftrenare avlägsnar effektivt och eliminerar föroreningar och allergener som annars kan påverka din hälsa.

Daikin luftrenare med Streamer-teknologi

Daikin luftrenare använder ”Streamer discharge” som är en typ av plasmaurladdning som kan avlägsna bakterier, mögelsporer samt farliga kemiska ämnen och många typer av allergener. Daikins luftrenare med Streamer-teknoligi renar luften i sex steg.

1. Streamer Discharge-enhet Höghastighetselektroner som möjliggör nedbrytning och avlägsnande av partiklar släpps ut

2. Förfilter: Dammpartiklar fångas upp. Bakterier och allergener avlägsnas

3. Plasmajonisator: Partiklar, damm och pollen får en elektrisk laddning och slussas till filtret

4. Elektrostatiskt partikelfilter (framsidan på veckat filter): Partiklar, damm och pollen absorberas av det elektriskt laddade filtret

5. Titanapatitfilter (baksidan på veckat filter)Odörer och virus hålls under kontroll av fotokatalysator

6. Luktavlägsnande katalysatorfilter: Formaldehyder, lösningsmedel och odörer bryts ner och alla lukter elimineras.

Daikin luftrenare filter teknologi, schematisk beskrivning.

Ururu luftbefuktning

Ururu luftrenare fungerar även som luftfuktare. Den har en vattentank varifrån det rinner vatten ned i ett tråg varifrån ett roterande vattenhjul lyfter upp vattnet och släpper av det över befuktningsfiltret. Luften som passerar genom luftrenaren och befuktningsfiltret absorberar fukten, den släpps sedan ut i rummet och förbättrar på så sätt rummets relativa luftfuktighet.

  1. Vattentanken fyller på vattentråget
  2. Det roterande vattenhjulet lyfter vattnet och släpper det över filtret
  3. Luft blåser genom filtret
  4. Fuktigare luft släpps ut i rummet
Ururu luftbefuktningsprincip, teknikbeskrivning.