Luftrenare för kontor

Luftrenare för kontor är idag en nödvändighet. På kontor finns mycket utrustning och material som alstrar partiklar. Med hjälp av luftrenare kan man enkelt skapa en bra arbetsmiljö.

Pappersdamm
Allt papper som hanteras dagligen alstrar mycket partiklar, det bildar lätt dammråttor, de riktigt små partiklarna svävar omkring  i inomhusluften och är därför lätta att fånga upp med en luftrenare.

Luftrenare för kontor

Toner
Laserskrivare och kopiatorer gör sina utskrifter med ett fint kolvpulver som kallas för toner. Dessa kolpartiklar är oerhört små, speciellt moderna skrivare som har toner med partiklar i nano-storlek <0,1 mikrometer. De är mycket farliga då de tar sig långt ned i luftvägarna och ända ned i alveolerna. Där kan de orsaka samma problem som dieselpartikar och ta sig ut i blodomloppet. En luftrenare med HEPA-filter tar effektivt hand om alla partiklar som är luftburna.

Luftrenare på kontor ger ren luft

Med en luftrenare på kontoret tar man hand om alla farliga partiklar och får en hälsosam inomhusluft. Vi har ett brett sortiment av luftrenare för kontor.