Luftrenare i förskola och klassrum

Luftrenare i förskola och klassrum minskar partiklarna i luften, fångar upp luftburna virus och bakterier. Risken för smittspridning reduceras kraftigt och alla kan andas ren luft, fri från farliga partiklar och föroreningar.

Förskola och klassrum