Allt du behöver veta om luftvärmepumpar

Värmepumpar, vi hjälper dig hitta rätt!

Värmepump i kombination med ett optimerat värmessystem är det mest kostnadseffektiva sättet att värma en fastighet. Med en värmepump från Luftmiljöbutiken får du bästa resultat.

En värmepump sänker uppvärmningskostnaden med 40-80%

Värmepumpar sänker kostnaden för uppvärmning så mycket genom att effektivt ta till vara den gratisenergi som finns att hämta i mark, luft eller sjö.

Luftmiljöbutiken är experter på att optimera värmesystem och hjälper dig att hitta vilken värmepump som passar just ert hus. I över 20 år har vi hjälp villaägare att mer än halvera sin uppvärmningskostnad, främst med luft-luft värmepumpar. Idag erbjuder vi alla alla typer av värmepumpar, luft-luft, luft-vatten, frånluft och bergvärme.

LUFT-LUFT

Luft-luftvärmepump

LUFT-VATTEN

Luft/vatten-värmepumpar

BERGVÄRME

Bergvärme

FRÅNLUFT

Frånluftsvärmepump

VP-BEREDARE

Värmepumpsberedare
Vilken värmepump passar dig?

Klicka här

Har du en värmepump?

Har du redan en värmepump så erbjuder vi underhållsservice av din anläggning, utförd av våra certifierade kyltekniker. Värmepumpar behöver regelbundet en översyn och ger då en skön och energieffektiv värme i många år.

Har du ett vattenburet värmesystem med eller utan värmepump erbjuder vi en värmeanalys där vi ser över funktionen och ger dig råd över hur du kan använda det system du har på bästa sätt och exempel på vad man kan göra för att göra det mera effektivt.
Boka din värmeanalys redan idag, fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig inom kort.

Till kontaktformulär

Toshiba Daisenkai 9 i vardagsrummet
Felsökning

Vad är en värmepump?

En värmepump är en anordning som förflyttar värmeenergi från en plats till en annan samtidigt som den lyfter temperaturen så den kan avges till omgivningen.

Värmeenergin som förflyttas är oftast lagrad förnyelsebar solenergi, vilken är gratis och tillsammans med den tillförda energin som driver anläggningen blir summan av den sammanlagda avgivna energi flera gånger högre än den som tillförs för att driva alltihop.

Dagens värmepumpar har ofta en COP (verkningsgrad) på över 5 vilket innebär at den ger över fem gånger mer värmeenergi än den förbrukar i form av motsvarande elenergi.

Alla bättre värmepumpar har idag en årsvärmefaktor SCOP som ligger uppåt 5 eller mer i medelklimat och 4 i kallt klimat.

Dagens värmepumpar sparar pengar

Hur mycket kan man då spara genom att installera en värmepump. I över 30 år har man sagt att du halverar din uppvärmningskostnad. Samtidigt så har värmepumparnas verkningsgrad gått från drygt 2 till snart 6 i COP.

Det man kan vara säker på är att idag så halverar du lätt din uppvärmningskostnad, utan större ansträngning. Därför ska man inte vänta med att installera en värmepump, börja spara pengar redan nu.
Läs mer här

Energibesparing gör man alltid genom att installera en värmepump.

Hur fungerar värmepumpar?

Alla värmepumpar fungerar likadant. De förflyttar värme (energi) från en plats till en annan med hjälp av ett köldmedia samtidigt som den anpassar temperaturen genom att förändra trycket på detta. Ibland brukar det förklaras som att värmepumpar fungerar likt ett omvänt kylskåp, fast tvärtom!?
Dvs. precis som ett kylskåp.

  1. Den lägre inomhustemperaturen kyler (kondenserar) det varmare köldmediet som är i gasfas vilken då lämnar ifrån sig sin värme (energi) genom att övergå till vätskefas.
  2. Trycket på köldmediet sänks genom att en expansionsventil stryper flödet för vätskan. När trycket på köldmediet sänks sjunker även dess temperatur i motsvarande grad.Värmepumpar funktion
  3. Köldmediet som är i vätskefas med lågt tryck och låg temperatur värms upp (förångas) av den högre utomhustemperaturen och fångar upp dess värme (energi) genom att övergå från vätskefas till gasfas.
  4. En kompressor höjer trycket på köldmediet och därmed även temperaturen samtidigt som den även tillför sin egna värmeenergi. Sen är det tillbaka till punkt 1 och allting om igen.

Nr 1 motsvarar en inomhusdel på en luft-luft, värmeväxlaren på varma sidan i en luft-vatten eller bergvärme. Nr 3 motsvarar en utomhusdel på luft-luft och luft-vatten eller köldbärarväxlaren på en bergvärme.

Intresserad av en värmepump?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Genom att använda detta formulär samtycker du om lagring och hantering av dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy

Värmepumpar för alla behov

Luftmiljöbutiken erbjuder värmepumpar för alla olika behov, allt i från nybyggda Attefallshus och villor till flerbostadshus och industrifastigheter. Vår kunskap är stor när det gäller både värmepump-teknik och värmesystem, hur de fungerar var för sig och hur man optimerar och får ut det bästa ur dem tillsammans.

Luft-luftvärmepumpar för små och stora fastigheter

Med marknadens bredaste sortiment av luftvärmepumpar kan vi erbjuda lösningar för alla typer av fastigheter och lokaler, singel-splitaggregat från 2 – 25 kW, multisplit-aggregat med 2 – 5 inomhusdelar och VRV med 1 – 180 inomhusdelar.

Luft-luftvärmepump
Luft-vatten HT golvstående All-in-one

Luft-vattenvärmepumpar för fastigheter med vattenburen värme

Vi erbjuder luft-vattenvärmepumpar i splitutförande 4 – 16 kW och enhetsaggregat 4 – 400 kW.

Bergvärmepumpar för villor, flerbostadshus och industrifastigheter

Vi erbjuder inverterstyrda bergvärmepumpar med integrerade varmvattenberedare 6 – 16 kW, fastighetsbergvärmepumpar från 17 -60 kW som vid större behov kan kaskadkopplas i erforderligt antal.

Bergvärme
Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar för radhus och villor

Vi erbjuder ett sortiment av frånluftsvärmepumpar från Nibe och Bosch för nyinstallation eller utbyte av gamla aggregat från AutoTerm, ElektroStandard och Nibe.

Varmvatten-värmepumpar

Ett perfekt komplement till hus som har direktverkande el där man vill värma sitt varmvatten energieffektivt till en låg kostnad.

Värmepumpsberedare