Typ av luft-luft värmepump

Typ av luft-luft värmepump väljer man oftast efter vad som passar bäst för funktionen och vad som fungerar att installera. Vanligast är att man installerar en väggmodell men rent funktionsmässigt är faktiskt en golvmodell många gånger ett bättre val. Takmodeller kan vara ett alternativ när det är trångt ovanför dörr eller fönster eller saknas väggutrymme.

Multi split är en typ av luft-luft värmepump som har en utedel och flera innedelar, löser problemet med värmespridning eller kyla på olika våningsplan eller flera enskilda rum där man individuellt vill kontrollera och styra temperaturen.

Väggmodell

väggmodell

Golvmodell

golvmodell

Takmodell

takmodell

Multi-split

multi split