Camfil luftrenare City

Camfil luftrenare City är utrustade med marknadens effektivaste luftfilter som dokumenterat fångar upp och kraftigt reducerar antalet luftburna partiklar. Du känner skillnaden varje gång du tar ett andetag, luften känns lättare att andas.

Med luften renad från luftburna partiklar blir inomhusmiljön hälsosam, du påverkas mindre av pollen och andra ohälsosamma partiklar. Camfil luftrenare passar både till det egna hemmet och arbetsplatsen.

Camfil luftrenare CITY är “Made in Sweden”

Camfil är ett Svenskt företag som startade 1963 och idag är världsledande tillverkare av luftfilter för ventilation och luftrening.

Camfil luftrenare City