Luftrenare för hotellrum

En hotellvistelse ska vara en positiv upplevelse. Att vistas i ren luft är direkt hälsosamt och man vaknar upp pigg och utvilad.

Ett hotellrum har många olika gäster och alla har med sig bagage i olika former.

Luftrenare för hotellrum tar bort alla luftburna föroreningar så som:

Luftrenare för hotellrum

Allergener

En del gäster är hund eller kattägare och bär med sig allergenpartiklar på kläderna som sedan lossnar inne på hotellrummet. Städning av rummet får bort de partiklar som fallit till marken. En luftrenare tar effektivt bort alla partiklar som fortfarande är luftburna.

Lukt

Alla människor avger lukter, mer eller mindre och de kan lätt bli kvar. En luftrenare med aktivt kolfilter tar effektivt bort alla lukter.

Luftförorening

De flesta hotell ligger nära trafikerade vägar och tätbebyggda områden där det alstras stora mängder partiklar. De tar sig lätt in på hotellrummet via tilluften. En luftrenare tar hand om alla luftburna partiklar.