• VRV-System framtidens luftkonditionering och värmepump

VRV-system – nästa generation av luftkonditionering och värmepump

VRV-system är en flexibel lösning för luftkonditionering i fastigheter och stora lokaler. VRV står för “Variable Refrigerant Volume” kan även benämnas VRF som står för”Variable Refrigeriant Flow” två namn på samma sak. De är båda så kallade direkta system. Till skillnad från indirekta system behövs endast en värmeväxling mellan köldmediet och den luft som ska värmas eller kylas.

Resultatet är att det direkta systemet är mer energieffektivt än ett indirekt system. Fördelen med indirekta system är det behövs mindre mängd köldmedia. VRV-IV använder köldmediet R410a som är ett effektivt utan att påverka ozonskiktet. Daikin har dessutom lyckats reducera mängden köldmedia i systemet avsevärt. VRV-IV är ett system med högsta energieffektivitet med minsta möjliga mängd köldmedia.

VRV för kontor

VRV för kontor

Ett effektivt fastighet- och facilitetssystem är nyckeln till att minimera driftkostnader, ökad produktivitet och välbefinnande hos medarbetare.

Daikins lösningar för kontor:

 • Väsentligt minskade kostnader för värme och varmvatten genom återvunnen värme från områden som behöver kylas.
 • Unika takkassetter med snygg design som integreras helt plant mot innertak.
 • Intelligenta sensorer som maximerar verkningsgraden och komforten
 • Ett komplett energihanteringssystem för fastigheter (BEMS), med Intelligent Touch Manager
 • Plug & play-anslutning till luftbehandlingsenheter för hälsosammare inomhusklimat på kontoret
 • Varmvattenproduktion för sanitära ändamål (t.ex. kök) och rumsvärme (t.ex. golvvärmeslingor)
 • Mycket tillförlitlig teknisk och värme ned till -20°C inkl funktion för drift/standby

VRV för hotell

VRVR för hotell

Ett hotells rykte beror på hur välkomna och bekväma gäster känner sig under sin vistelse. Samtidigt måste hotellets driftkostnader och energiförbrukning hållas under fullständig kontroll.

Daikins lösningar för hotell:

 • Värme och varmvatten till en låg kostnad genom att återvinna värme från områden som måste kylas.
 • Den perfekta personliga miljön för gäster genom att vissa utrymmen värms upp samtidigt som andra behöver kylas.
 • Flexibel installation: utomhusdelen kan placeras utomhus för tt maximera utrymmet , eller inomhus för att inte synas eller minimera buller i stadskärnor
 • Undertaksenheter utvecklade för små, välisolerade rum som hotellrum, vilket ger låga ljudnivåer för att gästen ska få en god nattsömn
 • Smart energihantering via Intelligent Touch manager gör atttt hotellägaren har full kontroll på energikostnaden
 • Intelligenta och användarvänliga styrningar för hotellrum ändrar börsvärdet när en gäst lämnar rummet eller öppnar ett fönster
 • Enkel integration med hotellbokningsprogrammet
 • Varmvattenproduktion för badrum, golvvärme och element upp till 80°C

VRV för detaljhandeln

VRV för detaljhandeln

Detaljhandeln har press på sig att reducera både ombyggnadskostnader och driftkostnader. Därför är det avgörande att hitta överkomlig, energieffektiva lösningar för att minimera total kostnad under hela livslängden, samtidigt som man uppfyller senaste lagstiftningen.

Daikins lösningar för detaljhandeln:

 • Kompakta enheter med inverterteknik
 • Flexibel installation: utomhusdelen kan placeras utomhus för att maximera utrymmet , eller inomhus för att inte synas eller minimera buller i stadskärnor
 • Unik rundblåsande kassett med självrengörande frontpanel sparar upp till 50% av energianvändningen jämfört med standard kassettenheter
 • Lättanvänd fjärrkontroll med knapplåsfunktion för att förhindra felaktig användning
 • Inviduell styrning av varje inomhusenhet eller butikszon
 • Besparing på driftskostnader via för/efter handelsläge, begränsa energianvändningen på belysning, luftkonditionering, etc…
 • Den mest effektiva öppen dörrlösningen med Biddle-luftridåer