Vattenkylda enhets aggregat

Enhets aggregat med enkel installation

Enhet aggregat är en luftkonditionering bestående av en enda enhet med allting inbyggt. Den behöver alltså ingen utomhusdel utan placeras stående inomhus och ansluts där till kallvattenmatning och avlopp alternativt ett befintligt köldbärarssystem KB1 eller KB2.

CAO i kontorsmiljö