Reparation

Reparation av trasig utrustning kan många gånger löna sig när anläggningen inte är så gammal, dvs. 7 år eller yngre. Är anläggningen 7 år eller yngre omfattas den oftast av din maskinförsäkring och du får en del av kostnaden ersatt av denna.

Reparation av enklare fel

Enklare fel typ, missljud fläktmotor eller sensorfel kan oftast repareras på äldre anläggningar

Har du en äldre anläggning?

Är anläggningen äldre än 7 år och det är en dyrare reparation typ kompressorbyte, dyrare kretskort eller köldmedieläckage i kyl- eller värmebatteri avråder vi oftast från åtgärd och lämnar istället ett förmånligt förslag till utbyte.

Service