Värmepumpsberedare

Värmepumpsberedare för billigare varmvatten

Billigare varmvatten med värmepumpsberedare

Har du direktverkande el kan du med en värmepumpsberedare kraftigt sänka din kostnad för uppvärmningen av varmvatten. Kostnaden för uppvärmning av varmvatten kan sänkas med 60% eller mer beroende på användning.

Komplement till din luftvärmepump

Har du redan en luftvärmepump så vet du hur effektivt de kan värma och värmepumpsberedaren är ett perfekt komplement. Anläggningen består av två enheter, en luftvärmepump som placeras utomhus samt en varmvattenberedare som placeras inomhus, isolerade köldmedierör förbinder enheterna.