Avfuktare för spa och poolrum

Avfuktare för spa och poolrum säkerställer att den relativa luftfuktigheten håller sig på önskad nivå, vanligtvis under 65% Rh.

Våra avfuktare för inomhus spa och pooler är effektiva och tystgående, de är kompletta med inbyggd hygrostat och strömanslutning via jordad stickkontakt. Wood´s poolrumsavfuktare är byggda för att klara krävande miljöer utan att rosta.

Med Wood´s poolavfuktare sparar du energi genom värmepumpseffekten. Vid kondenseringen frigörs förångningsenergin och värmen tillförs rummet tillsammans med den energi värmepumpen förbrukat.

avfuktare för spa och poolrum

Ladda ned produktblad.pdf