Luftrenare i bostaden

Luftrenare i bostaden är många gånger en nödvändighet men som annars också ger en hälsosammare och ren inomhusluft som alla mår bra av.

Att vistas i ren luft är direkt hälsosamt, alla mår bättre av ren luft

Farorna vi lever med i vår inomhusluft är annars många därför är en luftrenare i bostaden bra att ha, året runt.

Bostad

Varför en luftrenare i bostaden?

Några exempel på luftföroreningar finns i vår inomhusluft och där en luftrenare i bostaden hjälper.

Virus

Risken för virusinfektioner med hjälp av luftrenare, de flesta virus transporterar sig på partiklar som man andas in. Andningsvägarnas slemhinnor reagerar av partiklar på samma sätt som av alltför torr luft, de blir irriterade och drar ihop sig, vilket i sin tur underlättar för virusangrepp.

Dieselpartiklar

Med avgaserna från dieselbilar kommer enorma mängder mycket små mikropartiklar, mindre än 0,5 mikrometer. De låter kanske ofarligt men ju mindre en partikel är desto längre flygtid har den och sådana små partiklars flygtid är i princip evig. Med sin storlek har partiklarna sedan ingen svårighet att vid inandning ta sig hela vägen, genom andningsvägarna ända ned i alveolerna där de sedan tar sig in i blodomloppet. Studier visar att förekomsten av stroke och hjärtinfarkt är betydligt högre bland boende i högtrafikerade områden.

Sotpartiklar

Vid all förbränning bildas partiklar, stora och små, inandning av små sotpartiklar påverkar lungfunktionen negativt, luftrören blir irriterade och astmaliknande symtom eller rethosta kan uppstå. Långvarig exponering kan leda till kroniska besvär typ KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Studier visar i sin tur att personer som lider av KOL mår bättre av att vistas i ren luft.

Partiklar från dubbdäck

Vintertid ökar antalet partiklar i luften dramatiskt. Orsaken är alla bilar med dubbdäck som genom slitage av sig själva och vägbanan alstrar kopiösa mängder farliga små partiklar. De orsakar ungefär samma besvär som sotpartiklar , men här är barn särskilt utsatta då deras inandning sker på lägre nivå från marken där koncentrationen av partiklar är som högst. Partiklarna tar sig med friskluften in i hemmet, när luften är torrare flyger de lättare omkring och kan även där sedan andas in.

Damm, pollen och allergener

Den vanligaste orsaken till att astmatiker och allergiker skaffar luftrenare är att de effektivt tar bort alla partiklar från luften som damm, pollen och allergener från hund, katt och kvalster. Men luftrenare gör även stor nytta i förebyggande syfte, främst hos barn. Barn som vistas i ren luft löper betydande mindre risk att utveckla allergi eller astma.