Luftkonditionering för kontor

Luftkonditionering för kontor är en given investering som betalar sig direkt.

Förbättrar både koncentration och prestation

Personalens trivsel och välmående ökar koncentration och prestationsförmåga. Med ideal rumstemperatur fungerar allt bättre, kontorsutrustning så som datorer och andra kontorsmaskiner håller dessutom längre.

Risker när det är varmt inomhus

Redan vid små förändringar uppåt från ideala temperaturen känner människan obehag.

  • Vid 24 grader påverkas människan, koncentrationen minskar och risken för misstag ökar eftersom man undermedvetet försöker klara hålla normal kroppstemperatur.
  • Vid 28 grader har människans koncentrationsförmåga halverats och risken för misstag (olyckor) ökat med 100%. människan drabbas av värmestress.

Det är viktigt att temperaturen inomhus inte blir för hög, då fungera både människor och maskiner mycket sämre.

Läs mer i vår FAQ

Luftkonditionering för kontor