Luftkonditionering hemma

Luftkonditionering hemma är en investering. Varma kvalmiga sommardagar med skön svalkande luftkonditionering är guld värd.

Vanligaste typen av luftkonditionering är splitaggregat bestående av en innedel och en utedel. I lägenheter kan det ofta vara svårt eller omöjligt att placera en utedel och då får man lösa det med en portabel eller vattenkyld luftkonditionering.

En annan lösning där man inte kan placera en utomhusdel är vattenkyld luftkonditionering där man avleder värmeenergien med hjälpa av kallvatten från stadsnätet eller en köldbärare typ fjärrkyla.

Nu är det inte några regler som styr hur varmt det får vara hemma, men anledningen till att skaffa en luftkonditionering hemma är detsamma som på arbetsplatsen, läs mer.

Luftkonditionering hemma är guld värd