Filter och förbrukning till våra produkter

Filter behöver bytas regelbundet, det är viktigt för att behålla verkningsgraden.  Alla produkter för luftbehandling har filter som skyddar utrustningen från föroreningar i luften. Filtret används också för att rena luften från partiklar. Därför är det viktigt att byta filtret regelbundet för att utrustningen ska ha full kapacitet.

Filter till luftrenare, luftvärmepump eller avfuktare

Filter till luftrenare, luftvärmepump, luftkonditionering eller avfuktare. Filterbyte är den viktigaste delen av underhållet på din utrustning som gör att du slipper att råka ut för sämre verkningsgrad, högre servicekostnad och i värsta fall haveri. Regelbundna filterbyten ökar livslängden och garanterar en säker och energieffektiv drift.

Fuktfilter, kalkfilter och tillbehör till luftfuktare

Vi har även fuktfilter, kalkfilter och tillbehör, typ jonisk silver sticka eller kub för luftfuktare. Fuktfilter och kalkfilter bör bytas varannan månad när luftfuktaren används, joniska silverstickor och kuber byts minsta varannat år.

Filter