FELSÖKNING

Felsökning är något man ofta måste göra för att kunna säga vad som fel när din anläggning inte fungerar eller presterar dåligt. En dåligt underhållen anläggning är oftast bara i behov av service och rengöring. Ibland har man otur och det är något som behöver repareras eller bytas ut.

En felsökning består i:

  • Kontroll av funktion
  • Kontroll av driftparametrar
  • Bedömning och utrönande av möjligt fel
  • Förslag till åtgärd och kostnad

Vid en felsökning kan försök till åtgärd utföras, försök till åtgärd utförs efter överenskommelse av tre anledningar:

  • Vid enklare fel som kan åtgärdas utan speciella reservdelar, t.ex. glappkontakt.
  • Vid komplicerade fel som kräver byte av reservdel, där flera reservdelar behövs eller för att utröna vilken reservdel som behöver bytas.
  • Vid följdfel, t.ex. byte kretskort men det visar sig att fläktmotorn är trasig och det är den som förstört kretskortet.

Eftersom ett arbete beställts och utförts av oss, debiteras försök till åtgärd även om önskat resultat inte uppnås, dvs. även om anläggningen fortsatt inte fungerar.

Felsökning