Mätinstrument

Mätinstrument för mätning av luftens egenskaper.

Hygrometer

Hygrometer för att mäta luftens relativa luftfuktighet.

Termometer

Digital termometer för mätning av luftens temperatur.

Partikelmätare

Mäter antalet mikroskopiska partiklar i luften