Luftrenare för bygg och rivning

Luftrenare för bygg och rivning är utrustade med kraftfulla grov och partikelfilter som fångar upp alla farliga partiklar i från rumsluften. Luftrenaren skyddar personalen från att exponeras och eliminerar risken att dammet sprider sig vidare.

Bygg och rivning