Vattenkyld luftkonditionering

Vattenkyld luftkonditionering kan installeras nästan överallt. En vattenkyld luftkonditionering är alternativet där det inte går att installera någon luftkyld utomhusdel. Kylaggregatet ansluts till vattennätet eller köldbärarsystem.

Anslutning till stadsvattennätet kräver också anslutning till avlopp för bortförsel av det uppvärmda kylvattnet. Vid anslutning till köldbärarsystem cirkulerar köldbäraren vidare med överskottsvärmen.