SORPTIONSAVFUKTARE

Sorptionsavfuktare passar utmärkt för avfuktning i ouppvärmda utrymmen där temperaturen är lägre än 10 grader när det finns behov att avfukta luften. Våra sorptionsavfuktare klarar av att avfukta luften ändå ned till -30 grader.

Sorptionsavfuktare torkar luften

Sorptionsavfuktare arbetar med en absorbent som först torkas med varmluft och som sedan torkar luften som förs genom absorbenten. Absorbenten roterar långsamt, man blåser sedan luften som ska avdukats genom en sektion av absorbenten som då tar tar upp den fukt som finns . I en annan del av absorbenten blåser man uppvärmd luft som torkar ut materialet. Den upptagna fukten förs ut ur utrymmet med en slang som våtluft.

Sorptionsavfuktare