Avfuktare för lager och förråd

Avfuktare för lager och förråd säkerställer att den relativa luftfuktigheten håller sig under 5o% RH. Wellpapp mjuknar vid 55% Rh och metallföremål börjar rosta vid högre relativ luftfuktighet. Lagrade föremål skyddas dessutom från mögel, svamp och insektsangrepp.

Förråd och förvaring