TILLBEHÖR

Tillbehör för alla våra olika produkter.

Här hittar du tillbehör för våra olika produkter, värmepumpsskydd, fjärrstyrning, mätinstrument och dräneringslösningar. Du hittar också material för rengöring och underhåll.

DRÄNERING

Dränering

Olika lösningar för avledning av kondensvattnet från luftvärmepumpens utomhusdel

VÄRMEPUMPSSKYDD

Värmepumpsskydd Medium Trä

Olika typer av väderskydd och tak till luftvärmepumpens utomhusdel.

FJÄRRSTYRNING

Fjärrstyrning

Fjärrstyrningar för kontroll och styrning av luftvärmepumpar via sms eller wifi.

MÄTINSTRUMENT

Hygrometrar, Termometrar och väderstationer.

OZONAGGREGAT

Nippel med silikonslang för anslutning till Airmster ozonaggregat med ozonrör.

Tillbehör för ozonaggregat, silikonslang, keramskivor och nipplar

RENGÖRING

Rengöring

Rengöringsmedel och utrustning för egen rengöring av luftvärmepump och luftfuktare.