Dränering för värmepumpar och luftkonditionering

Dränering för luftvärmepumpens och luftkonditionerings kondensvatten från inne eller utedel.

Ett dränderingstråg tar hand om allt kondensvatten från din värmepump. Dräneringstråget gör det möjligt att leda bort kondensvattnet.

Dränering med tråg för kondensvatten

En luftvärmepump avger kondensvatten och det kan i en del fall vara nödvändigt att samla upp för att kunna ledas bort till ett avlopp eller dagvattenbrunn.

Våra dräneringstråg från Climatec har integregrad värme och kan förses med isolerad slang och värmekabel för att leda vattnet utan att det fryser.