Fläktkonvektorer för värme och kyla

Fläktkonvektorer sprider effektivt värme eller kyla från din bergvärme eller luft/vatten-värmepump. De ansluts till ditt vattenburna värme eller kylsystem. Fan-coil eller värmepumps-konvektor är alla benämning för fläktkonvektor.

Effektiva och tystgående

Med en fläktkonvektor kan du få ut mer värme ur ditt vattenburna värmesystem vilket är perfekt om du har golvvärme som inte riktigt räcker till. Har du radiatorer så kan du få ned systemtemperaturen och därmed öka verkningsgraden på din värmepump.

Svalt och skönt med fläktkonvektor

Har du en bergvärmepump typ Altherma 3 GEO eller luft/vatten med aktiv kyla så kan du enkelt få det svalt och skönt. Du kan även använda fläktkonvektorn till frikyla med hjälp av bergvärmens köldbärare.

Fläktkonvektorer installerade i vardagsrum

Ladda ned Daikins produktkatalog.pdf