Luft-vatten HT med golvstående inomhusdel

Luft-vatten HT split med golvstående inomhusenhet är den typ av värmepump som passar bäst till alla värmesystem som har en framledningstemperatur på 70 grader eller lägre vid DUT (dimensionerande utomhustemperatur). Ju lägre framledningstemperatur värmesystem har desto bättre verkningsgrad blir det på värmepumpen.

Har du vattenburen golvvärme eller två-rörs radiatorsystem är det här rätt sorts luft-vatten värmepump.

Luft-vatten HT med golvstående inomhusenhet som har hydrobox och integrerad varmvattenberedare, det finns även modeller med kylmodul som möjliggör anslutning av fläktelement för luftkonditionering och kyla.

Luft-vatten HT golvstående All-in-one

Golvstående inomhusenhet med integrerad varmvattenberedare