Enhetsaggregat för skön svalka

Enkel installation

Ett enhetsaggregat är ofta enkelt att installera och kräver ingen kyltekniker.

Enhetsaggregat finns i olika utföranden.

  • Fönsteraggregat som är perfekta för installation i bodar, mindre lokaler och butiker. Många byggbodar är förberedda för den här typen av kylaggregat.
  • Portabla flyttbara kylaggregat för lokaler, kontor och butiker.
  • Vattenkylda kylaggregat som ansluts till vatten och avlopp eller på fastighetens köldbärarsystem.
  • Takaggregat som installeras uppe på tak med genomföring.

Enhetsaggregat för enkel och skön luftkonditionering