Enhetsaggregat för skön svalka

Enkel installation

Enhetsaggregat är ofta enkla att installera och kräver ingen kyltekniker. De består av en komplett enhet med kompressor, kondensor, förångare och fläktar. Köldmediekretsen är färdig så du kan enkelt montera dem.

Enhetsaggregat finns i olika utföranden

  • Fönsteraggregat som är perfekta för installation i bodar, mindre lokaler och butiker. Många byggbodar är förberedda för den här typen av kylaggregat.
  • Portabla flyttbara kylaggregat för lokaler, kontor och butiker.
  • Vattenkylda kylaggregat som ansluts till vatten och avlopp eller på fastighetens köldbärarsystem.
  • Takaggregat som installeras uppe på tak med genomföring.
Enhetsaggregat för enkel och skön luftkonditionering

Flera av modellerna kan du beställa direkt i vår webbshop, du får en snabb leverans och kan installera själv så du snabbt få det svalt och skönt. De fast installerade aggregaten kan kräva en elektriker, fönster- och portabla aggregaten ansluts med stickkontakt till vägguttag.